Arwydd Llwybr Arfordir Ynys Môn

Arwydd Llwybr Arfordir Ynys Môn

description

Yn 125 o filltiroedd, mae Llwybr Arfordir Ynys Môn yn cynnig cyfleon diguro i brofi tirweddau arfordirol amrywiol a gogoneddus Môn; ar draws aberoedd llydan a thraethau melyn hardd, trwy gildraethau unig a phentrefi bychain, wrth ddilyn y llwybr caiff cerddwyr brofi bywyd gwyllt, hanes a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal.

Mae’r rhan fwyaf o’r Llwybr Arfordirol o fewn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) fwyaf yng Nghymru; tirwedd sydd wedi’i dynodi’n benodol i warchod cymeriad arbennig a harddwch naturiol yr ardal.

Fel rhan o brosiect Llwybr yr Arfordir, comisiynodd Cyngor Môn Peter Randall-Page i greu arwydd i’r llwybr i’w leoli yng nghysgod Pont Grog Thomas Telford dros y Fenai. Clogfaen mawr naturiol yw ‘Cylchfordaith’, wedi’i gerfio ag amlinell map yr ynys, amlinell a ailadroddir am i mewn ac am allan nes gorchuddio’r cyfan o wyneb y maen. Gyda phob haen, caiff amlinelliad yr arfordir ei lurgunio fwyfwy gan ffurf arw, naturiol y maen, fel mai dim ond yr amlinell cerfiedig gwreiddiol o Fôn sy’n cyfleu’r siâp cywir.

Mae’r gwaith cerfio ar y maen yn dwyn i gof hen gelfyddyd cynhanesyddol a Cheltaidd gorllewin ynys Prydain, ac yn ffurfio cysylltiad â’r meini hirion a’r safleoedd archaeolegol sydd mor gyforiog ar Ynys Môn.

Mae gan Peter Randall-Page enw rhyngwladol drwy ei gerflunwaith, ei luniadau a’i brintiau. Mae wedi ymgymryd â sawl comisiwn ar raddfa fawr ac wedi arddangos yn helaeth. Mae ei waith i’w weld mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat ym mhedwar ban byd gan gynnwys Japan, De Corea, Awstralia, yr Unol Daleithiau, Twrci, Iwerddon, yr Almaen a’r Iseldiroedd. Ceir detholiad o’i gerfluniau mewn sawl lleoliad trefol a gwledig ledled Prydain gan gynnwys Llundain, Caeredin, Manceinion, Bryste, Rhydychen a Chaergrawnt, ac mae ei waith yng nghasgliadau parhaol Oriel Tate a’r Amgueddfa Brydeinig ymysg eraill.

Mae ei waith comisiwn yn cynnwys 'Give and Take' yn Newcastle a enillodd Wobr Marsh 2006 am Gerflunwaith Cyhoeddus, 'Mind's Eye', darn mawr o waith cerameg wedi’i osod ar y wal yn Adran Seicoleg Prifysgol Caerdydd (2006) a cherflun coffa i Bennaeth Mohegan yn Eglwys Gadeiriol Southwark (2006). Ymhlith ei brosiectau diweddar mae ‘Harmonic Solids’, Prifysgol Karlsruhe, yr Almaen (2013), ‘Metamorfoz’, Eskisehir, Twrci (2011), ‘Ridge and Furrow’, Prifysgol Iowa, UDA (2011), ‘Walking The Dog’, Oriel Luniau Dulwich (2009), pont i’r ardd yn Dartington Hall (2011) ac arddangosfa un dyn yn yr Oriel Danddaearol ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog (Mehefin 2009 - Ebrill 2010).