Bolardiau cogiau neu flodau i Heol Thompson

Bolardiau cogiau neu flodau i Heol Thompson

description

Mae bolardiau Heol Thompson yn y Barri’n gyfuniad unigryw o gelf a dylunio trefol, yn gerfluniol a ffraeth, ond hefyd yn ymarferol a defnyddiol. Canlyniad cydweithio buddiol rhwng Pensaer Tirlunio Bro Morgannwg a’r artist ddylunydd Walter Jack yw’r prosiect hwn. Fel rhan o waith ailwampio mawr yn yr ardal, gofynnwyd i Walter Jack ddylunio rhywbeth i’r stryd a fyddai’n rhan annatod o’r cynllun adfywio a hefyd yn ymestyn ar hyd y stryd o un pen i’r llall.

Ysgrifennodd Walter Jack: “Mae’r ysbrydoliaeth ar gyfer y dyluniadau hyn yn deillio o hanes diwydiannol a morwrol/dociau yr ardal ac o’r syniad fod hanes amrywiol ac aml-haenog i Heol Thompson ei hun. Mae’r defnydd, sef haearn bwrw, yn gwneud inni feddwl am winsiau, peiriannau’r doc a gwaith y gof, tra bod y ffurfiau’n rhannu rhai o’r un cysylltiadau ond hefyd yn fwy chwareus a chymhleth.”

Mae pob bolard yn gerflun unigryw o fewn teulu o bedwar dyluniad, sy’n creu dilyniant ac amrywiaeth hefyd wrth ichi fynd ar hyd yr heol.