Dominos Pont Droed Thompson Street

Dominos Pont Droed Thompson Street

description

Dathliad yw’r prosiect hwn o amrywiaeth ddiwylliannol gweithgareddau ieuenctid yn y Barri, ddoe a heddiw. Sefydlwyd Clwb y Domino yn y Barri rhwng 1947 a 1951, gan roi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau theatr, perfformio a charnifal. Ar y gyfres o ddominos llechfaen, wedi’u hymylu â dur gwrthstaen sgleiniog, gwelir portreadau ffotograffig o gyn-aelodau’r Domino yn ogystal â ieuenctid heddiw, yn lle’r ‘dotiau’ ar y dominos. Mae cerdd am Thompson Street a ysgrifennwyd gan un o aelodau Clwb y Domino wedi’i cherfio ar y domino cyntaf. Ymchwiliodd yr artist Lulu Quinn i hanes Clwb y Domino a chwrdd ag aelodau presennol clwb ieuenctid Area 41 i’w cynnwys nhw yn y broses o greu portreadau ffotograffig ohonyn nhw’u hunain.

Hyd yn hyn mae adfywiad Glannau’r Barri wedi gweld datblygiad tai sylweddol, creu canolfan manwerthu a’r ardal fusnes ac arloesi. Mae Pont Droed Thompson Street yn elfen allweddol i ailgysylltu prif ganolfan siopa’r Barri ag ardal y Glannau. Rhed Thompson Street o’r gogledd i’r de o Holton Road at y bont droed newydd sy’n cysylltu ag ardal y Glannau. Ardal siopa Holton Road oedd cam cyntaf gwaith gwella canol y dref, a oedd yn cynnwys cynllun celf gyhoeddus hefyd (gweler http://www.celfwaith.co.uk/node/1223).

Dadorchuddiwyd y gwaith celf yn ffurfiol ar 10 Mai 2010.