Fireworks Clay Studios - Deng Mlynedd yn Ddiweddarach

Fireworks Clay Studios - Deng Mlynedd yn Ddiweddarach

description

Mae'r arddangosfa yn dathlu degfed penblwydd Stiwdio Clai Fireworks yng Nglanyrafon. Cynrychiolwyd 16 artist, yn cynnwys 3 cyn aelod o'r stiwdio.

Mae'r arddangosfa yn rhoi cipolwg hynod o gyffrous ac amrywiol ar y ffyrdd o ddefnyddio cerameg fel modd o fynegi'n hunain, gwneud sylwadau am gymdeithas as adlewyrchu ar ein gorffennol a'n presennol. Gan ymestyn o'r ymarferol i'r cerfluniol a phopeth rhwng y ddau, mae yna debotiau ymarferol a rhai sy'n gerfluniau. O ddiddordeb Virgina Graham yn y modd y crynhown, y casglwn ac yr arddangoswn lestri tsienia sydd naill ai yn werthfawr drwy fod yn hen bethau neu sydd o werth sentimentalaidd yn unig, hyd at ddiddordeb Lisa Krigel yn y modd y mae priodas fel digwyddiad wedi mynd yn garnifal dros ben llestri sy'n ddi-chwaeth. Mae amrywiaeth yn y deunyddiau a'r technegau a ddefnyddir, gan ymestyn o'r porslen puraf i'r terracotta mwyaf priddlyd ac a droi olwyn mewn modd greddfol hyd at slipgastio mewn modd trefnus. Ond mae yna gyfrwng cymysg hefyd gyda gwrthrychau y daethpwyd o hyd iddynt, plu, hoelion, plastig a rhaffau a ddefnyddir ar y cyd â chlai. Mae ysbrydoliaeth pob artist yn unigryw ac yn bersonol, yn amrywio o ddylanwadau hunangofiannol i ymdrin â materion hanesyddol a gwleidyddol neu ymateb i’r deunydd ei hun.

Artistiaid yn yr arddangosfa:
Daniel Allen, Sam Bakewell, John Blackwell, Kelly Campbell, David Cushway, Lowri Davies, Anne Gibbs, Virginia Graham, Lisa Krigel, Nick Lees, Sara Moorhouse, Emma Parker, Matthew Rowe, Caroline Taylor, Matthew Thompson, Gemma Wilde.
Curadwyd yr arddangosfa gan Mererid Velios a mae catalog ar gael.

Agorwyd yr arddangosfa yn Oriel y Bont, Prifysgol Glamorgan, Pontypridd ar y 5ed o Dachwedd 2007.

Mae'r arddangosfa yn teithio i'r lleoedd canlynol:
Canolfan Celf Llantarnam, Cwmbran - Ionawr 12fed i Mawrth 1af;
Leicester City Art Gallery - Mawrth 15ed i Mai 7fed;
Oriel Myrddin, Caerfyrddin - Gorffennaf 26ain i Medi 6ed;
Black Swan and Bath Spa College - Hydref 9ed i Tachwedd 10ed;
Eton College - Ionawr 26ain i Mawrth 2il 2009;
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth;
Oriel Howard Gardens, UWIC Caerdydd.

Ariannwyd yr arddangosfa gan Cyngor Celfyddydau Cymru