Llinellau Golau, Sgwâr y Tŷ Iâ, SA1

Llinellau Golau, Sgwâr y Tŷ Iâ, SA1

description

Sgwâr y Tŷ Iâ yw’r gofod cyhoeddus cyntaf yn natblygiad SA1 y bydd ymwelwyr yn ei brofi pan groesant yr Hwylbont, felly mae’n borth ac yn fan cyrraedd pwysig. Y briff a roddwyd i’r artist oedd creu cynllun goleuo a fyddai’n ddeinamig, yn rhyngweithiol, yn groesawus ac yn gweddu i ddyluniad presennol y sgwâr.

Enillodd Peter Fink gomisiwn goleuo Sgwâr y Tŷ Iâ drwy alwad agored cenedlaethol am gyflwyniadau – denwyd llawer o gyfraniadau o wledydd tramor hefyd. Mae wedi dylunio cynllun goleuo ar ffurf llinellau lletraws o olau wedi’u gosod yn y ddaear, sy’n croesi sgwariau ffurfiol y palmant. Bydd goleuadau lliw’n symud ar hyd y llinellau gan newid lliw a chyflymder yn ôl rhaglen osodedig i greu ‘ystafelloedd’ neu ‘gaeau’ o fewn llinellau o olau ymysg y coed. Ar rai dyddiau arbennig fel Dydd Sant Ffolant a Dydd Gŵyl Ddewi, bydd rhaglenni goleuo gwahanol ar waith.

Wrth gerdded trwy’r sgwâr bydd pobl, heb yn wybod iddynt, yn rhyngweithio â’r llinellau wrth i synwyryddion yn y ddaear ymateb i’w symudiadau. Bydd hyn yn newid y dilyniant goleuadau yn y rhan arbennig honno o’r sgwâr, gan greu ‘ystafell’ ar wahân o olau’n newid lliwiau mewn dilyniant gwahanol i weddill y sgwâr.

Artist yw Peter Fink sydd wedi ymddiddori ers tro byd mewn pensaernïaeth a threfi ac mae’n gweithio ym maes celf gyhoeddus ers dros 25 mlynedd. Mae ganddo brofiad arbennig o gynlluniau goleuo artistig ac mae wedi gweithio ledled Prydain a’r Unol Daleithiau ar brosiectau goleuo trefol mawr.

Cydweithiodd Peter Fink gydag Urban Projects Limited, arbenigwyr mewn dylunio systemau goleuo deinamig, i greu cynllun goleuo Sgwâr y Tŷ Iâ.

Cynllun goleuo Sgwâr y Tŷ Iâ yw’r prosiect celf gyhoeddus barhaol cyntaf i gael ei gwblhau ar gyfer Datblygiad SA1 fel rhan o raglen hirdymor o gomisiynu celf gyhoeddus. Mae’r ymgynghorwyr celf gyhoeddus Celfwaith yn gweithio gyda Dinas a Sir Abertawe i ddatblygu a rheoli’r rhaglen o gomisiynau celf dros-dro a pharhaol.