Parc Cymunedol Cemaes – gatiau a seddi

Parc Cymunedol Cemaes – gatiau a seddi

description

Gyda chymorth y Loteri Fawr ariannodd Cyngor Caerdydd y gwaith o greu parc cymunedol newydd ar y tir agored gwag nesaf at Cemaes Crescent yn ward Trowbridge. Mae’r parc yn cynnwys man chwaraeon aml-ddefnydd, offer chwarae i blant bach ac i rai hŷn, pwll dŵr, man chwarae naturiol gyda chreigiau, yn ogystal â choed a gweirglodd wyllt a llwybrau newydd. Fel rhan o’r datblygiad comisiynwyd dau artist i greu’r prif gatiau i’r parc a seddi cerfluniol.

Penodwyd y saer maen Thomas Kenrick a’r artist gwaith metel Alex Relph a buont yn gweithio gyda dwy ysgol gynradd leol i archwilio themâu anifeiliaid gwyllt a thrychfilod. Daeth Thomas ag wyth mainc gerfio cerrig i’r ysgolion i roi cyfle i’r disgyblion gael cerfio darn bach o garreg eu hunain. Dechreuodd y disgyblion drwy lunio dyluniadau a hefyd drwy fodelu â chlai. Dechreuodd Alex hefyd drwy gael disgyblion i dynnu llun ac wedyn buont yn gweithio â gwifren i greu ambell was y neidr 3D.

Cerfiodd Thomas Kenrick dri cherfiad cerfwedd ar bedwar clogfaen mawr – pob maen â’i thema ei hun, yn drychfilod neu adar. Dyluniodd Alex Relph gatiau â motiffau gwas y neidr a glöyn byw yn ogystal ag enw’r parc yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Agorwyd y parc yn swyddogol ar 17 Gorffennaf 2011.