Prosiect Gwau Celf yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Prosiect Gwau Celf yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

description

Crewyd y gwaith celf a welir yn yr Ardd gan weithdai gyda thri grwp crefft yng Nghwm Afan Uchaf. Ym Mlaengwynfi, Croeserw a Glyncorrwg, gweithiodd aelodau'r tri grwp crefft gyda'r artist Jemma Sykes dros dair wythnos i greu gwaith gwau a chrosio a ysbrydolwyd gan blanhigion yn yr Ardd Fotaneg.

Datganiad yr Artist:

‘ Lluniwyd y garlandau raffia allan o gasgliad o ddarnau a grewyd gan fenywod yng ngrwpiau crefft y Cwm Afan Uchaf. Yr hyn a ysbrydolodd y gwaith oedd ymweliad a'r gerddi: mae eu sylw i fanylion a siapau wedi ei drosglwyddo i'r gwau ar chrosio i greu ffurfiau blodeuog hyn. Dewisiwyd raffia oherwydd ei ansawdd organig sy'n ysgogi harmoni rhwng y grefft a'r planhigion. Mae'r defnydd a'r siapau yn debyg i'r gaseg fedi, tlws i ddynodi lwc dda i ddyfodol y cwm. ’

Ariannwyd y prosiect yn y lle cyntaf gan Gwanwyn. Gwyl genedlaethol sy'n digwydd am fis cyfan ym mis Mai dros Gymru gyfan yw'r Gwanwyn, i ddathlu creadigrwydd pobl mewn oed. Mae'r wyl yn cynnig cyfleoedd i bobl mewn oed i gymryd rhan yn y celfyddydau ac mae'n gyfle i danlinellu a hyrwyddo cyfraniad pobl mewn oed i'r celfyddydau drwy gydol y flwyddyn. Gofal Hendoed Cymru sy'n rhedeg Gwanwyn gyda chymorth sawl mudiad gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a'r BBC. Cefnogwyd y prosiect hefyd gyda grant 'Addysg Bellach i Oedolion' sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop a'i weinyddu gan NIACE. Roedd ymweliad addysgol i'r Ardd Fotaneg gan y grwpiau crefft a'r artist yn bosibl drwy cefnogaeth Groundwork a'r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Derbyniwyd cefnogaeth hefyd gan Ymddiriedolaeth Ford Prydain.

Gwybodaeth am yr Artist:

Astudiodd Jemma Sykes 'Textile Design and Surface Decoration' ym Mhrifysgol Coleg Buckinghamshire, a chafodd Master of Arts mewn 'Constructed Textiles specialising in knit', o'r Royal College of Art. Gwobrwyd y 'Woolmark Trend Prediction,Autumn/ Winter 2003/4'; Worshipful Company of Framework Knitters Bursary 2003; Thames & Hudson a RCA Society Prize ar gyfer Constructed Textiles 2003; TEXPRINT 2003, Prize for Knit gwobrwyd gan Lola Coppini, Gruppo Linieapiu; a Crafts Council Development Award 2004. Mae wedi gweithio'n helaeth yn y diwydiant ffasiwn, ar gyfer Givenchy, Biba, Julien Macdonald, Christian Dior, Lanvin ag eraill. Mae hefyd yn dysgu yn y RCA, Central St Martins, a Prifysgol Coleg Buckinghamshire.