Sedd Delta Street

Sedd Delta Street

description

Mae’r fainc drawiadol wnaed yn arbennig i’r safle yn ddyluniad cydweithredol rhwng yr gôf artist a’r cerfluniwr Andrew Rowe â’r artist golau Simon Fenoulhet.

Fe gomisynodd Cyngor Sir Caerdydd y ddau artist i greu y seddi cerfluniol fel rhan o welliannau Delta Street – sydd o bwysigrwydd allweddol o fewn Strategaeth Adfywio Cowbridge Road East. Mae’r cynllun wedi ail-adfer darn o’r ffordd fawr i greu gofod cyhoeddus newydd i gerddwyr yng nghalon ardal siopa brysur Treganna. Yn ogystal â dylunio’r fainc yn arbennig i’r safle fe gydweithiodd yr artistiaid gyda pheirannydd y cynllun a’r swyddog cynllunio ar y siap cyfan ar gyfer y safle ac ar leoliad y coed. Doedd hyn ddim yn orchwyl rhwydd oherwydd fod nifer o wasanaethau o dan y safle yn cynnwys pibell nwy.

Mae siap y fainc ei hun fel dwy ‘C’, un fawr ac un fach yn cyd-blethu. Mae’r siap wedi ei ddylunio i adael i grwpiau o fobl eistedd gyda’i gilydd mewn modd mwy cymdeithasol nag sy’n bosib ar fainc syth arferol. Mae’r ddwy siap ‘C’ ar gantilifrau o’r pwynt canol sy’n pery iddynt edrych fel eu bod yn hofran dros y pafin. Yn y nos, mae golau cuddiedig tu fewn i’r fainc yn rhoi bywyd o’r newydd iddi, yn tanlinellu ei siap a chreu naws atyniadol i economi gyda’r nos Cowbridge Road East.

Mae Delta Street nawr yn bwynt ffocws naturiol ar hyd Cowbridge Road East ac yn fan eistedd poblogaidd gan siopwyr ac i’r rhai sydd ar eu hawr ginio!