Tarian Gron Swyddfeydd Dinesig Bro Morgannwg

Tarian Gron Swyddfeydd Dinesig Bro Morgannwg

description

Yn haf 2008 fe apwyntiodd Cyngor Bro Morgannwg yr artist Charles Gurrey a’r bardd Gillian Clarke i greu tarian gron ar gyfer gofod cyhoeddus newydd o flaen y Swyddfeydd Dinesig.

I’r chwith o’r llwybr sy’n arwain i brif fynedfa’r Swyddfeydd Dinesig o Ffordd Holton mae Cofeb y Morwyr Masnachol ac i’r dde mae man eistedd newydd ar siap hanner cylch. Mae’r darian wedi ei gosod yn y pafin o fewn y man eistedd.

Y brîff i’r artistiaid oedd i greu gwaith celf sydd mewn rhyw fodd yn dehongli cysyniadau dinesig a dinasyddiaeth ac sy’n adlewyrchu’r Barri - y dref a’i dinasyddion. Sut bynnag, roedd rhaid gwneud hyn gyda ychydig eiriau gan fod y gofod yn gyfyng ac yn ychwanegol roedd yn rhaid i’r testun fod yn ddwyieithog. Fe sgrifennodd Gillian Clarke y llinellau cryno canlynol sy’n gwyro gyda’r siap o fewn y cylch

“Severn tides lap Harbour and Knap

Coal, wind and

- our history”

“Llanw a lli a llongau glo

Dros y môr

- ein hanes ni”

Fe ddyluniodd Charles Gurrey y llythrennau, eu gwneud mewn efydd bwrw a’u gosod mewn un darn o wenithfaen. Mae siapiau’r llythrennau yn feiddgar a cherfluniol, cyfoes a hawdd i’w darllen, ac yn gweddu ystyr y testun – balchter Y Barri heddiw yn ei hanes. Mae gan gefndir y llythrennau batina gwyrdd efydd wedi ei heneiddio tra mae’r llythrennau yn sefyll allan mewn efydd lliw aur mwy sgleiniog ond mewn ansawdd wedi ei rwbio sydd hefyd yn datblygu’r patina gwyrdd.

Charles Gurrey

Yn dilyn BA mewn Athronyddiaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg yn Rhydychen ac MPhil mewn Athroniaeth yng Nghaergrawnt fe gwblhaodd brentisiaeth pum-mlynedd fel cerfiwr pensaernïol a cherfluniwr addurnol yng ngweithdy Dick Reid yn Efrog. Fe arhosodd yn y gweithdy fel Prif Gynorthwydd hyd 1994 pan ddechreuodd fel cerfiwr pensaernïol a cherfluniwr hunan-gyflogedig. Mae comisiynau Gurrey yn gynnwys nifer o weithiau ar gyfer Eglwys Gadeiriol Efrog, y cynllun cyfan ar gyfer y gwaith carreg ffigyrol ar Dalcen Gorllewinol Eglwys Gadeiriol Guildford, a cherflun ar gyfer Parc Dunorlan yn ymgorffori testun gan Andrew Motion, y Bardd Llawryfog ar y pryd.